Имотен Регистър на България

  Помощ

Как можете да ползвате услуги от Имотния регистър online?

 • 1 РЕГИСТРАЦИЯ

  За да използвате услуги от имотния регистър, трябва да се регистрирате като потребител на системата.
  Прочетете общите условия преди да продължите с Регистрация на потребител.

 • 2 ТЪРСЕНЕ

  Тук можете да търсите информация за поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, данни за собствеността, собствениците и вещните права и ограничения върху тях.

 • 3 ПОРЪЧКА

  Чрез услугите, които предоставя сайта можете да спестите време и пари. Услугите от И-Кадастър може да предплатите с превод по сметките на АВ.
  Виж услуги и цени »

Агенция по Вписванията

Уважаеми потребители,

Във връзка с планирани дейности по обновяване на информационните системи, Ви информираме, че в периода от 08:00 ч. до 08:30 ч. на 13 октомври  2019 г. (Неделя), е възможно да има временно прекъсване на услугите предоставяни от Системата за отдалечен достъп на Имотен регистър.

Уважаеми потребители,


Планираното обновяване на информационните системи администрирани от Агенция по вписванията приключи. За повече информация може да посетите официалната страница на Aгенцията, раздел Пресцентър-Новини (https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/).


Уважаеми потребители на Имотен регистър,
Агенция по вписванията Ви уведомява, че сметката за плащания към Имотен регистър е следната:
ТБ "ТОКУДА БАНК" АД - Офис "Централно управление" гр. София,
BG 21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF

Уважаеми потребители на Имотен регистър,
Агенция по вписванията Ви уведомява, че Услугите на Агенция по геодезия, картография и кадастър са преместени  в нов сайт на адрес:
http://kais.cadastre.bg
телефони: 02/8188338, 02/8188362;
email: oss_kais@cadastre.bg

Агенция по Вписванията Ви уведомява, че считано от 01.12.2013г. функционалността „Електронно разплащане” за частта Имотен регистър„Собственост и собственици”, ще работи с Epay.bg. Функционалността може да използвате, след като влезете в личния си профил и натиснете линка за „Ново електронно разплащане”. За да бъде извършено плащане трябва да сте регистриран потребител в Epay.bg.

Как мога да предплатя услугите И-Кадастър?

 • За услуги от АВ използвайте сметка на АВ:
  ТБ „ТОКУДА БАНК” АД - Офис „Централно управление” гр. София, BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF
  Моля сканирайте и изпратете платежното нареждане за преведената сума на E-mail: support@registryagency.bg

Екип по поддръжка:

За услуги от имотния регистър и за потребителите на АВ:
e-mail: support@registryagency.bg
тел: 02/ 9486 260, 02/ 9486 262, 02/ 9486 207

Кой извършва услуги за вашите имоти?

Потърсете данни за съответните служби по вписванията и по геодезия, картография и кадастър, които извършват услуги за територията, в която се намира вашият имот. Въведете името или част от името на населеното място или кодът му по ЕКАТТЕ.
Въведете име на селище или EKATTE: